Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivregler och läsförståelse

Skapad 2016-01-27 14:41 i Tullbroskolan Falkenberg
Ett arbetsområdet där eleverna får träna sig i att bli säkrare i sitt skrivande genom att de får kunskap om svenska språkets skrivregler.
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i svenska ska enligt Lgr11, bl.a. syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. De ska också ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska utveckla sitt skriftspråk och kunskapen om uppbyggnaden av det svenska språket.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske, utifrån genomgång med uppgifter och bearbetning av terminenes förra texter, kommer att utveckla sina skrivna texter (från förra terminen) vad gäller skrivregler.

Vi kommer även att arbeta med läsförståelse, läsa texter med tillhörande frågor till.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Undervisning och arbetsformer

Fram till lovet vecka 8 kommer vi att läsa olika typer av texter med tillhörande frågor. Vi kommer även att ha genomgångar på skrivregler med tillhörande uppgifter. Likaså kommer eleverna att träna på att utveckla sitt skriftspråk genom att arbeta/utveckla med sina tidigare skrivna berättelser.

# Läsning av texter, både enskilt och i grupp, frågor kopplade till texterna
# Uppgifter kopplade till genomgångar
# Arbeta med att utveckla sin tidigare texter
# Arbetsuppgifter i studieboken

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: