Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingar

Skapad 2016-01-27 15:44 i Grundskola i Falköping (testskola) Falköping
Grundskola 4 – 6 Historia Biologi Teknik Svenska
Vilka var vikingarna? Hur levde de? Vart åkte de på sina resor? Vad var så speciellt för deras vikingaskepp och varför kallar vi dem för just "vikingar"?

Innehåll

I ditt tema-arbete om vikingar ska du utveckla din förmåga att:

 • Ta eget ansvar för att arbeta med och slutföra de arbetsuppgifter du har.
 • Skriva faktatexter och uttrycka dig i text.
 • Kunna använda dig av olika böcker, internet (NE skola) och material som du får av din lärare för att få historisk kunskap om vikingar.
 • Kunna samarbeta i grupp.
 • Kunna jämföra hur män, kvinnor och barn levde på vikingatiden med hur du lever idag.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Hur ska du lära dig detta?

 • Du kommer att få skriva din egen bok om vikingarna. Där tränar du att arbeta med stödord samt att skriva faktatext.
 • Du kommer att få titta på film, samtala, diskutera och söka fakta.
 • Du kommer att få arbeta med läsförståelseuppgifter om vikingar.
 • Du kommer att få tillverka ett vikingaskepp i papp samt bygga en vikingaby i miniatyr.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Ta eget ansvar. Hur du tar dig an dina uppgifter. Hur mycket motivation och intresse lägger du på dina uppgifter?
 • Hur väl du deltar i diskussioner och ditt engagemang i ditt arbete.
 • Söka, tolka och värdera information.
 • Använda ord och begrepp som hör till vikingatiden.
 • Förstå vad de olika orden och begreppen betyder.
 • Skriva faktatexter.
 • Jämföra likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutiden.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att du arbetar och deltar under arbetspassen.
 • Genom att du bidrar till gruppens arbete.
 • Genom att du visar din kunskap vid läxförhör, redovisningar och prov (muntligt eller skriftligt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: