Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2016-01-27 16:19 i Nolbyskolan Alingsås
Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet sker beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. På skolan finns olika råd. Hur fungerar de? Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt? Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under några veckors tid.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • förklara hur en demokrati fungerar.
 • förklara hur ett val går till i Sverige.
 • berätta vilka de största politiska partierna är i Sverige.
 • berätta om hur riksdag och regering är uppbyggda och fungerar.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik.
 • argumentera för din åsikt samt lyssna till och respektera andras.

Bedömning

Vi kommer att bedöma att du kan:

 • förklara hur en demokrati fungerar.
 • förklara hur ett val går till i Sverige.
 • berätta vilka de största politiska partierna är i Sverige.
 • berätta om hur riksdag och regering är uppbyggda och fungerar.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik.
 • argumentera för din åsikt samt lyssna till och respektera andras.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på filmer.
 • läsa  och söka fakta i böcker och på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: