Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga ett pepparkakshus m teori åk 8 ht 15

Skapad 2016-01-27 18:30 i Stenkulan Lerum
Du ska planera ,genomföra och dokumentera din konstruktion av ett pepparkakshus. Du samarbetar i mindre grupp. Använder material utefter deras egenskaper. Upptäcker för-och nackdelar med olika tekniska lösningar. Vi kommer att arbeta under vecka 49-51 Efter jullovet fortsätter vi och arbetar med teori om byggnation.
Grundskola 8 Matematik Teknik
Du kommer att tillsammans med kamrater planera och bygga ditt/ert pepparkakshus. Utifrån er kreativitet och påhittighet kan husen se olika ut. Du ska dokumentera och planera hur ni ska gå tillväga och tänka ut och förklara vilka hållbara konstruktioner ni väljer.

Innehåll

Konkreta mål

Bedömning

Undervisning

Elevdel

Hur ska vi göra?

Huset ska bestå av:

En bottenplatta (liten trädgård) som huset ska stå på

Bottenplattan som ska vara under huset ska ha en area av max 400 kvadrat-cm

Husets bottenplatta ska sedan vara max 300 kvadrat-cm, se till att huset får plats/passar bottenplattan.

Väggar och tak

Husets totala höjd får vara max 20 cm, rita och prova er fram hur höga väggarna ska vara och vilken lutning taket ska ha mm

Fönster och dörr

Fönster och en dörr ska finnas - valfritt hur många men tänk på att det ska vara hållbart så ni inte gör för många hål för fönster och dörrar.

Belysning

När ert hus är klart ska ni kunna belysa det inifrån med en egen kopplad lampa med batteri.

Dekoration

Ni får dekorera ert hur med valfritt material men alla i gruppen ska vara överens hur det ska se ut.

Ni kommer att få hjälp att sätta ihop era hus.

Lycka till!

Matriser

Ma Tk

Teknik
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tekniska lösningar
Eleven behöver stöd för att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar,
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar,
Eleven för utvecklade och till relativt underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar,
Eleven för välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Eleven behöver stöd för att göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikens utveckling Drivkrafter som bidragit till teknikens utveckling och förändring.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur byggnationstekniken har förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur byggnationstekniken har förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur byggnationstekniken har förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: