Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa VT16

Skapad 2016-01-27 19:49 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Under vårterminen kommer vi gå igenom redskapsgymnastik, rörelse till musik, stafetter, bollsporter och vi avslutar terminen med friidrott och lite lätt orientering utomhus.

Alla kommer att få ansvara för en uppvärmning och några stretchövningar under lektionerna.

Innehåll

Syfte

Vi kommer arbeta för att utveckla din förmåga att

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning och arbetsmoment

 • Planera och genomföra uppvärmning och stretchövningar, eventuellt någon aktivitet.
 • Rörelser till musik.
 • Redskapsbanor och förståelsen kring säkerheten.
 • Träna grov och fin motoriken.
 • Förståelsen kring olika bollsporter som innefattar regler, spel och övningar. 
 • Utomhusaktiviteter, så som olika friidrottsgrenar. 
 • Olika lekar och regler till dem.
 • Vikten av samarbete. 
 • Gå igenom varför idrott är viktigt och varför vi byter om och duschar. 

Efter vårterminens slut kommer jag bedöma din förmåga att

 • Anpassa dina rörelser efter aktivitet.
 • Samtala om vad du har upplevt och hur det påverkar dig och din kropp.
 • Ta hänsyn till andra i lek och spel.
 • Planera och genomföra en uppvärmning och stretchövningar.
 • Delta aktivt på lektionerna. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: