Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2016-01-27 22:07 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Att klara av att läsa en skriftlig instruktion är en viktig kunskap som du kommer att ha nytta av resten av livet. Vi ska lära oss om instruerande texter genom att både läsa och praktiskt testa på att utföra/ge olika instruktioner.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text. Ni kommer också få läxor som har som mål att du ska klara av att följa en skriftlig instruktion samt skriva en egen instruktion till dina klasskamrater.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är
 • Veta vad moment och arbetsgång betyder
 • Följa en instruktion såsom ett recept, en legoritning eller liknande
 • Ge dina klasskamrater en instruktion som du själv skrivit ner.
 • Skriva och organisera en instruerande text

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för dessa texter.
De läxor som ges kommer att handla om att kunna följa en instruktion samt att skriva ner en egen.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.


Bedömning

Du bör delta på ett aktivt sätt på lektionerna och i de övningar som vi gör tillsammans och enskilt.

 • Jag kommer att bedöma dina läxor: Hur du dokumenterar din arbetsgång när det gäller att följa en skriftlig instruktion. Samt hur noga du skrivit din instruktion så att vi andra kan lista ut vad du beskriver.
 • Din egen text kommer jag att bedöma både på om dina bilder är relevanta till texten som du skrivit samt om du har en röd tråd i det du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: