Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstora barbiedocka

Skapad 2016-01-28 08:41 i Friskolan Metis Grundskolor
Skala - Förstora en barbiedocka
Grundskola 4 – 5 Matematik
Under fyra veckor kommer vi att arbeta med skala. Arbetet går ut på att eleverna kommer att förstora en barbiedocka.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Koppla de mål i syftet (grönmarkerat i kursplanen) till arbetsområdet. Glöm inte att titta på de övergripande målen.

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • Ma
    Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Bedömning

Vid bedömning kommer vi att utgå från ovanstående mål. Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång, då du kommer att få berätta och beskriva vad du gör och varför.

Undervisning

Vi kommer under första tillfället att gå igenom grunderna i att förstora och förminska. Därefter kommer eleverna att delas in i grupper om tre och tre, tilldelas en docka, linjal/måttband och ett dokument där alla mätningar och uträkningar ska fyllas i. Alla i gruppen har var sitt papper.

Uppgiften är att förstora en docka x gånger och sedan rita upp den nya dockan på ett papper. Hur kommer dockan att se ut? Vilka proportioner får den?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: