Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Sårbara platser - intressekonflikter

Skapad 2016-01-28 09:24 i Västra skolan Falun
En kurs om var sårbara platser och intressekonflikter.Vad som påverkar dem och hur vi kan minska riskerna kring dem.
Grundskola 9 Geografi
På många platser i världen finns områden som kallas sårbara. Det är platser som på olika sätt är mer utsatta än andra och som påverkas av både naturgivna risker och hur vi människor använder dem. Vi har möjlighet att göra dessa platser mindre sårbara genom kunskap om krisberedskap, miljöhot och annat- häng på så får du lära dig hur!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du kommer under kursen att få lära dig...:

 • ...vad som menas med en sårbar plats och kunna ge exempel på sådana.
 • ...olika naturgivna risker och hur man skapar sig beredskap för att hantera dem.
 • ...sambandet mellan sårbara platser och områdets utvecklingsnivå, befolkningstäthet och markanvändning (t ex).
 • ...intressekonflikter som påverka sårbara områden.
 • ...att använda olika typer av kartor.
 • ...ord och begrepp som hör till området.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med boken geografi 7-9 sid 158- 175 samt backa till kapitlet intressekonflikter sid 128 - 147. 

Vi jobbar med tillhörande frågor i boken där jag vill att ni lämnar in skriftligen frågorna på sid 147. Fråga 25 samt 26 och 28. kom ihåg att använda dig av fakta i dina resonemang. 

Samt frågorna på kapitlet sårbara platser sid 175. lämna in svaren på frågan 22. Samt rita upp ett naturkatastrof scenario. Välj gärna en verklig. Börja gärna med en verklig som du kor beskriver och sedan berättar alla konsekvenser följer denna katastrof. 

(Eventuellt kommer vi arbeta med den såkallade Denvermetoden dvs samla fakta kring tre olika orter i världen och jämföra dem med varandra. Vi ska undersöka vilka faktorerna är som gör dessa orter till sårbara platser men också fundera fram lösningar för orterna.) 

Matriser

Ge
Sårbara platser

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker .
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: