Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönstersömnad Joggingbxor/Hoody år 8 Vt - 16 S

Skapad 2016-01-28 11:06 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
I slöjden denna termin skall du som elev själv välja ett arbete och arbetsområde med textil, detta arbete skall sträva mot att nå högre kunskapskrav.
Grundsärskola 8 Slöjd Slöjd
Lära sig att sy efter mönster

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

I slöjden denna termin skall du som elev få lära dig att sy ett klädesplagg utifrån ett mönster, du kommer att sy en hoodie

För att detta ska bli tydlig ska du göra en planering, föra loggbok och avsluta med en enklare skriftlig redovisning där du skriver hur ditt arbete gått.

Förslag till planering att tänka på:

  • använda ett befintligt mönster.
  • välja rätt mönsterstorlek utifrån dina kroppsmått.
  • rita mönster samt förstå dess information i form av symboler, förkortningar, trådrakspilar osv.
  • resurssnålt placera ut mönsterdelar på tyg, nåla, markera och klippa ut med sömsmån.
  • följa en arbetsbeskrivning och förstå ritade bilder, sömnads ord och begrepp när du syr. Muntlig vägledning av din lärare.
  • välja och kombinera olika material, färger, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten.
  • framställa ett funktionsenligt klädesplagg.

Loggbok: Skriv ett par rader, meningar eller stödord t ex. efter varje lektion, under tiden du arbetar, efter varannan lektion eller då du anser att det finns något att skriva om det du arbetar med. Komplettera gärna med bilder eller skisser på det du arbetar med. Spara även eventuella ”prover” som du gör under arbetets gång och sätt in i loggboken.

Redovisning: Skriv ca en A4 sida och utvärdera det du gjort. Från din idé till din färdiga produkt. Frågorna du skall besvara:

Hur blev det? Lösning på eventuella problem? Vilka verktyg redskap har du andvänt? Vad finns det för tradition/design/trend som man kopplat till ditt slöjdföremål? Hållbar utveckling- hur har du tänkt kring miljön? Materialval? Noggrannhet/kvalitet?  Skriv och berätta varför det blev som det blev och fundera på om du skulle kunnat ha gjort på något annat sätt i stället. Använd dig av din planering och loggbok för att göra en så bra och genomtänkt redovisning som möjligt.

Bedömning i matris sker först när arbetet slutförts, tänk på att ett arbete inte är slutfört förrän alla delar är klara, även dokumentation och värdering.
Se mer här nedan.

Uppgifter

  • Slöjd - Jonna

  • Slöjd - Jonna

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav att uppnå till årskurs 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjd- föremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan också **medverka** i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett **väl fungerande** sätt.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: