Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutschland 1933-1990

Skapad 2016-01-28 11:11 i Stenkulan Lerum
Tyskland från andra världskriget till murens fall och återföreningen 1990.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tyskland har en mycket intressant nutidshistoria. I det här temaarbetet kommer vi att försöka få svar på några av följande frågor:

Hur och när kom Hitler till makten? Vad hände 1945 när kriget tog slut och Tyskland delades in i olika zoner? När och varför bildades de två nya staterna BRD och DDR?

När och varför byggdes Berlinmuren? Hur var det att leva i det kommunistiska Östtyskland?

Hur gick det till när muren öppnades och vid återförening 1990?

Vi läser, lyssnar, talar och skriver om en mycket intressant och viktigt tid i ett av Europas största länder.

Innehåll

Syfte

Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter.
Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift samt använda dig av språkliga strategier för att göra dig förstådd.
Du ska reflektera över livsvilkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket talas.

 

Temat behandlar följande centrala innehåll

• vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket talas
• berättelser och annan fiktion
• tydligt talat språk och texter, så som presentationer, berättelser och beskrivningar
• språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t.ex. genom omformuleringar
• språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, t.ex. genom frågor, bekräftande fraser och uttryck
• språkliga företeelser för att berika och förtydliga kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt några grammatiska strukturer

 

Undervisningens innehåll

Vi läser texter som behandlar tiden 1933-1990 och koncentrerar oss framför allt på vad som hände i Berlin.
Vi lär oss om muren, tar reda på varför muren byggdes och hur det kom sig att den föll 1989.
Vi lär oss lite om livet i DDR och BRD under det kalla kriget.

Vi ser på film, både faktafilmer och spelfilmer som berör ämnet. 
Vi övar läsförståelse och hörförståelse med hjälp av texter som berör temat.
Vi skriver egna texter som berör temat.
Vi framför kortare dialoger/muntliga redovisningar kring ämnet.
Vi lär oss grundläggande grammatik så som passivformer och modala hjälpverb i imperfekt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: