Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt16 åk 5 SO Geografi Norden PL

Skapad 2016-01-28 11:28 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Lgr 11 Nordens geografi år 4-6
Grundskola 5 Geografi
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara. Utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Få erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Ge kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Ge kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Undervisningens innehåll: Vad?

De nordiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. Nordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar. Var i Norden olika resurser finns och vad de används till. Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenserna av denna. Namn och läge på orter, berg, hav och vatten i Norden. Kartans uppbyggnad med färger och symboler och skala. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll: Hur?

Läsa, lyssna på lärare samt se filmer om Sveriges natur och resurser samt utmärkande drag för olika områden i landet t ex fjällbygd, skogsbygd. Skriva egna faktatexter kring delarna. Läsa, lyssna på lärare samt se filmer om hur människor lever i olika delar av landet. Skriva egna faktatexter kring tre landskap som ligger i de olika områdena Götaland, Svealand och Norrland med olika natur-och kulturtyper och fördjupning i ett av landskapen. Jämföra landskapen. Läsa, lyssna på lärare samt arbeta med uppgifter kring hur en karta fungerar. Träna namngeografi med hjälp av kartböcker, blindkartor och datorn. Under arbetet förklarar vi orden och försöker använda de aktuella begreppen i sammanhanget. Under de olika arbetsområdena kommer indelningar att ske gruppvis och enskilt.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav för år 6.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 6
  Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  C 6
  I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  C 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
 • Ge  C 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  C 6
  Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  A 6
  I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  A 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Bedömning

Bedömning sker efter varje arbetsområdes slut delvis genom en muntlig redovisning med hjälp av bilder, bildtext och kartor genom att använda Power point som presentationsform eller i pappersform. Delvis genom prov för bedömning av kunskapsinhämtande. Bedömning kommer även att ske under grupparbeten och enskilda arbeten.

Matriser

Ge
Geografi år 4-6

Nordens geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och kulturlandskap
Grundläggande kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Känner till några olika typer av natur som finns i landet.
Goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan utmärkande drag för några olika naturtyper i landet t ex fjällbygd, skogsbygd och kustområdet.
Mycket goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan de utmärkande dragen för de olika naturtyperna i landet.
Befolkningsfördelning
Enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Ger något exempel på orsaken till fördelningen samt konsekvensen av denna.
Förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Ger några exempel på orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.
Komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Kan berätta om fördelningen av Sveriges befolkning och orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.
Orter, berg, hav och vatten
Grundläggande kunska­per om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på hälften av viktiga orter, berg, hav och vatten i Norden.
Goda kunska­per om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på de flesta av viktiga orter, berg, hav och vatten i Norden.
Mycket goda kunska­per om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på viktiga orter, berg, hav och vatten i Norden.
Kartkunskap
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda några av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar vid faktasökande.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt välfungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda de flesta av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar och i vissa delar som en helhet vid faktasökande.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett välfungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som en helhet vid faktasökande.
Ord och begrepp
Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Känner till ord och begrepp.
Kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt. Känner till och kan förklara ord och begrepp
Kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt. Känner till, kan förklara och använda ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: