Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering med tema CIRKUS i samarbete med grundskolan skolår 2 och 3

Skapad 2016-01-28 12:04 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Detta är en pedagogisk planering med temat CIRKUS som kommer att vara ett projekt med samarbete över skolformerna grundsärskola och grundskola.
Grundsärskola 1 – 2 Vardagsaktiviteter
Cirkus är spännande med alla djur och artister som brukar uppträda där. Vi kommer att arbeta med detta temat tillsammans med grundskolan under en tid framöver.

Innehåll

Tema : CIRKUS

 • Eleverna kommer att får vara med och planera vår cirkus, vi kommer att ta reda på vad en cirkus är och vad det finns för djur och andra artister på en cirkus.
 • Eleverna kommer att få välja vad de skulle vilja vara på en cirkus och sedan på olika sätt använda sin fantasi att utveckla detta.
 • Vi kommer att tillverka kulisser, kläder, biljetter samt organisera hur en cirkus kan drivas.
 • Vi kommer att dokumentera detta med Ipad samt använda bild och form som verktyg för att skapa en cirkusmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Fotografering och filmande.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
 • MOT  1-9
  Rörelse Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • VAA  1-9
  Omvärld Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • VAA
  Syfte undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav (för år 9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Grundläggande krav och fördjupade krav...

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

Koppla nationella bedömningskriterier - "syftesmålen" och/ eller så hänvisar man till bedömningsmatriosen nedan. (Kopiera in eller skapa en matris kopplat till ditt arbetsområde.)

Du kan även hänvisa till matriser som finns under rubriken "Matriser" inne i IUP:ns skriftliga omdömen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: