Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa film Åk 4-6

Skapad 2016-01-28 14:05 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Musik Svenska Bild
Film! Detta media som vi omger oss med. Rörliga bilder och ljud som både kan roa, få oss att gråta, skratta eller rysa av skräck... Filmer som kan informera, lära ut, skapa debatt! Vad vill du göra en film om?

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:


Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Konkretiserade mål

Vi ska göra film med hjälp av våra ipads.
Vi ska med hjälp av digitala medier redigera ihop bild, dialog och ljud.
Vi ska arbeta formativt och hjälpas åt att utveckla våra filmer till bättre kvaliteter.
Vi ska lära oss att göra en storyboard som vi sedan ska följa. 
Vi ska lära oss om hur vi med kamerateknik, bild, ord, kropp och ljud uttrycker den känsla eller åsikt vi vill föra fram.
Vi ska publicera dessa filmer på vår blogg.


Arbetssätt

 • Arbeta tematiskt i ämnena bild och musik.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Vi ska jobba metakognitivt, testa, testa och göra igen tills vi känner oss nöjda.
 • Göra oss förtrogna med filmredigeringsprogram.
 • Jobba i grupp. 
 • Träna på att styra processen, ta ansvar för arbetstid och uppgift så man håller den tidsgräns som är uppsatt.

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån slutresultatet men även hur du jobbat under arbetets gång.
Vi kommer se hur du arbetar metakognitivt dvs hur du möter svårigheter eller hur du testar olika idéer för att nå bättre resultat. 
Vi kommer utvärdera hur du jobbat självständigt och hur ditt arbetet gått i gruppen, hur man uppmuntrat, hjälpt och stöttat varandra. I detta ingår även hur man använt sin tid, tagit ansvar för uppgiften och slutfört den till stoppdatum. Detta gör vi enskilt i vår tankebok.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: