Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-01-28 14:34 i Hindås skola Härryda
Vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia Svenska Religionskunskap
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, vad man arbetade med, hur deras kläder såg ut och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Skapa en gemensam vikingagård.
 • "Intervjua ett vikingabarn".

 

Vad ska du kunna?

,Din kunskap och förmåga att:

 • Känna till delar av vikingatiden
 • Hur levde de?
 • Vilken tro hade de?

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att samarbeta, lyssna, diskutera och svara. Arbetet du gör kommer bli till en liten bok om vikingatiden, där samlar du dina bilder och texter om Vikingatiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: