Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-01-28 14:35 i Hindås skola Härryda
Projekt om kroppen.
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi
Vi kommer att experimentera och arbeta med kroppen. Du kommer att göra en egen bok om kroppen.

Innehåll

Arbetssätt

 • Vi kommer att utföra experiment med kroppen.
 • Du kommer skapa en egen bok om kroppen.
 • Vi kommer att se på filmer om kroppen.
 • Genom högläsning och egen läsning kommer du att ta del av faktatexter om kroppen.
 • Diskutera och samtala kring texter/ filmer om kroppen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Det här kommer du att lära dig:

Du kommer känna till några av kroppens organ och deras funktion.

Du kommer att känna till några vanliga sjukdomar och hur dessa kan förebyggas.

Du kommer att lära dig vikten av sömn, motion, kost och sociala relationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: