Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arv och utveckling

Skapad 2016-01-28 14:39 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Puls biologibok Arv och utveckling med avsnitten arvet,genteknik och livetsutveckling.
Grundskola 9 Biologi
Vad är det som påverkar dina egenskaper mest? Är det arv eller miljö?

Varifrån kom människan?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Att få grundläggande kunskaper i arv och utveckling så att dessa fakta kan användas till att formulera egna argument i frågor som rör genetik.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Arbeta med ord och begrepp samt laborationsuppgifter för att utveckla kunskaperna i arv och utveckling. Genom filmen Gattaca och efterföljande diskussioner får du träna på att formulera egna argument grundat på biologiska fakta.


 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 Att du med hjälp av grundläggande kunskaper kan resonera om ärftlighet.Förmågorna visar du genom diskussioner,inlämning av labbok för bedömning samt ett skriftligt prov.


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Arv och miljö.

Gener och kromosomer.

DNA-molekylen och dess uppbyggnad.

Celldelning och reduktionsdelning.

Begreppen recessiv,dominant,heterozygot och homozygot.

Korsningsschema

Genteknik

Livets utveckling

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser

Bi
åk 9: Genetik & evolution

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Visar kunskaper och använder teorier
Eleven visar grundläggande kunskaper om arv och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar goda kunskaper om arv och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar mycket goda kunskaper om arv och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppen.
Laborationsuppgifter
Eleven kan göra en enkel dokumentation med tabeller och bilder i en skriftlig rapport.
Eleven kan göra en utvecklad dokumentation med tabeller och bilder i en skriftlig rapport.
Eleven kan göra en välutvecklad dokumentation med tabeller och bilder i en skriftlig rapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: