Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik: Motorik, vårterminen 2016

Skapad 2016-01-28 15:01 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi tränar på att utveckla glädjen i att röra sig med hela kroppen. Vi tränar på att utveckla kroppsuppfattningen. Vi tränar också på att så självständigt som möjligt byta om och duscha i samband med idrottslektionerna.
Grundsärskola 4 – 6 Motorik
Du ska få uppleva glädjen i att röra dig.

Du ska få träna din smidighet och koordination.

Du ska få träna på att byta om och duscha så självständigt som möjligt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • delta i lekar och fysiska aktiviteter på idrottslektioner och i andra sammanhang.
 • träna färdigheter i smidighet, styrka, koordination och uthållighet/kondition.
 • byta om och duscha i samband med idrottslektionerna

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • MOT
  Syfte se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • MOT
  Syfte genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • MOT
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Det här ska vi göra

Vi ska på idrottslektionerna träna på att röra oss på många olika sätt.

Vi ska leka lekar och öva oss på bollspel med regler.

Vi ska träna vår kroppsuppfattning.

Vi ska också på andra lektioner träna på att röra oss, t.ex. i skogs- och parkmiljö.

Vi ska byta om och duscha i samband med idrottslektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • MOT  1-9
  Rörelse Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Det här ska vi bedöma - din förmåga att

 • delta i olika fysiska aktiviteter
 • samverka med andra i lekar och bollspel
 • självständigt byta om och duscha i samband med idrottslektionerna

 

 

 

Matriser

MOT
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KROPPENS FÖRMÅGA
...att röra sig allsidigt i olika sammanhang
Deltar i olika grov och fin motoriska aktiviteter. Behöver handledning för att bli medveten om kroppens förmåga till rörelse.
Använder medvetet vissa rörelser (grov och fin motoriskt). Rör sig på ett funktionellt sätt i kända sammanhang.
Använder medvetet rörelser och med bestämt syfte. Visar tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika kända aktiviteter och sammanhang.
Använder sig av medvetna rörelser med bestämt syfte och genomför olika fysiska aktiviteter i såväl kända som mindre kända sammanhang.
SE SAMBAND
...mellan rörelse, hälsa och livsstil
Deltar och känner välbefinnande av kroppslig aktivitet. Gör ett konstaterande utan att reflektera. Behöver handledning för att se samband.
Ser enkla samband mellan rörelse och välbefinnande.
Ser sambandet mellan rörelse och välbefinnande och kan med handledning reflektera över hur rörelse kan påverka hälsa och livsstil.
Ser samband mellan rörelse, hälsa och livsstil. Reflekterar och drar slutsatser på egen hand.
GENOMFÖRA OLIKA AKTIVITETER
...i utemiljö och i naturen
Deltar i kända aktiviteter tillsammans med andra i kända utemiljöer Behöver handledning i genomförandet.
Deltar i varierande aktiviteter och utemiljöer. Behöver viss handledning i genomförandet.
Medverkar varierande aktiviteter och i varierande utemiljöer.
Genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: