Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 4 A

Skapad 2016-01-28 15:45 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syftet med matematik undervisningen

Undervisningen i matematik ska leda till att du utvecklar kunskaper om matematik och hur du kan använda matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Som lärare ska jag bidra till att du utvecklar ett intresse för matematik och en tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska även genom undervisningen lära dig att utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Du ska även utveckla din kunskap att reflektera över och värdera de val av strategier, metoder, modeller och resultat du gjort.

Du ska ges möjligheten att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (ex. siffror, formler, tabeller, ritningar) och hur du ska använda grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Vidare ska du genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Du ska utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Du kommer att ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användningsområden och begränsningar i vardagslivet, i andra skolämnen och under historien och därigenom kunna se matematikens sammanhang och betydelse.

När du har studerat det här kapitlet ska du kunna:

 • Mäta och jämföra olika längder
 • Kunna förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel
 • Känna igen och beskriva vanliga geometriska figurer
 • Beräkna area och omkrets av kvadrater och rektanglar
 • Kunna beräkna omkretsen av månghörningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Länkar

Alla ska göra steg 1 inom. När man gjort uppgifterna på steg 1 ska ni välja steg 2 eller 3 beroende på hur svårt ni tyckte steg 1 var. Om ni gjort klart veckans uppgifter gör ni uppgifterna i utmaningsboken.

Matriser

Ma
Planering Geometri

Måndag
Tisdag
Torsdag
Arbetspass
V 4
5.1 cm & mm 5.2 m till cm
Läxa 17 s. 311
Teknikdag
Stencil
V 5
5.3 mm till m 5.6. mil & km 5.4 figurer
Läxa 18 s. 312 samt 5.1 & 5.2 om man inte är klar med det.
Maria
Stencil
V 6
5.5 omkrets 5.7 Area
Läxa 19 s. 313 samt 5.3, 5.6 & 5.4 om man inte är klar med det.
Stencil
V 7
5.8 Temadagen
Läxa 20 s. 314 samt 5.5 & 5.7 om man inte är klar med det Repetition
Prov
Simning
Stencil
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: