Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fika 2

Skapad 2016-01-28 15:51 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Eleven får öva på att samspela med sina klasskamrater och sin förmåga på kommunicera och göra aktiva val (välja vilken fika man vill ha på kondis).
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter

Eleven får öva på att samspela med sina klasskamrater och sin förmåga på kommunicera och göra aktiva val (välja vilken fika man vill ha på kondis).

Innehåll

Vad ska läras/utvecklas?

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Vilket innehåll ska finnas med?

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • VAA  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Hur ska detta läras?

Eleven går på kondis sammanlagt minst 5 ggr och får då öva på att umgås och kommunicera i grupp.

Bedömning/utvärdering

Bedömning sker utifrån elevens förmåga att:

 • Kommunicera och uttrycka sina behov

Dokumentation

Dokumentationen sker med kommentarer nedan.

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • KOM   9
  Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
 • KOM   9
  Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: