Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sorteringar

Skapad 2016-01-28 18:08 i Håksbergs skola Ludvika
För att lära oss mer om olika sakers material och egenskaper ska vi sortera många olika saker på olika sätt.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Nu ska vi lära oss att sortera olika saker och att motivera varför vi valt att sortera som vi gjort.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om olika material i olika tider. Vi ska träna på att göra flera olika sorteringar och kunna motivera varför man gjort som man gjort.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • läsa texter 
 • ta reda på svar till olika frågor
 • prova att göra ett flertal olika sorteringar
 • träna på att motivera sitt val

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vad som kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • kunna tänka ut olika lösningar när man ska sortera saker
 • kunna motivera inför andra
 • kunna göra en hypotes i det undersökande arbetet

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Visa vad du kan genom att:

 • delta i diskussioner under lektionstid
 • ta plats i grupparbeten
 • få berätta (skriftligt eller muntligt) hur du gjort dina val i en sortering

Matriser

NO Sv SvA
Sorteringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortering
Behöver mycket hjälp med att förstå hur saker kan sorteras utifrån material och egenskaper.
Känner sig osäker och behöver lite hjälp med att förstå hur saker kan sorteras utifrån material och egenskaper.
Kan självständigt sortera saker utifrån material och egenskaper.
Motivera och framföra åsikter
Behöver mycket hjälp med att kunna motivera och framföra sin åsikt när det gäller att förklara varför man valt att sortera på ett visst sätt.
Kan men behöver lite hjälp eller vill helst skriftligt motivera och framföra sin åsikt när det gäller att förklara varför man valt att sortera på ett visst sätt.
Kan motivera och framföra sin åsikt när det gäller att förklara varför man valt att sortera på ett visst sätt.
Jämföra sitt eget med andras resultat
Har svårt att förstå att även andras resultat i en sortering kan vara rätt.
Förstår att man kan komma fram till olika resultat men vill framhålla sitt eget resultat som rätt.
Förstår att man tänker på olika sätt och därmed kommer fram till olika resultat i en sortering.
Göra en hypotes
Har svårt att beskriva vad man tror ska hända i en undersökning, behöver mycket hjälp med detta.
Behöver lite hjälp med att komma fram till vad man tror i en undersökning.
Tycker att det är lätt att beskriva vad man tror ska hända i en undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: