Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottarnas flaskfärgs projekt - Skapande

Skapad 2016-01-28 18:49 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE:

Vi vill att barnen får material kännedom om flaskfärg.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utveckla/utmana barnens intresse och förmåga i att skapa med flaskfärg. Vi kommer att undervisa barnen hur man med hjälp av olika tekniker och hjälpmedel kan skapa med flaskfärger. 

 

Genomförande /HUR:

 Vem/vilka:

Projektet kommer att omfatta barn födda 2014. Det är 9 barn och projektledare kommer Annika och Tina att vara. Barnen är i början på sin skapande process och vi vill att de ska våga/vilja skapa med hjälp av sina händer. Vi kommer att börja med att måla med hjälp sina händer och efter hand lägga till olika verktyg och tekniker. Vi ser till det enskilda barnet och kommer att utmana dem individuellt i gruppundervisningen. 
 

Förberedelser:

Pedagogerna dukar fram papper, färger som ställs ut på bordet, verktyg, förkläden och dokumentations material i god tid innan undervisningen ska börja. Om vi behöver mer information/idéer för att tillföra nya utmaningar letar vi fram det och testar i god tid innan vi presenterar det för barnen.  
 

Aktiviteter:

Första tillfället: Barnen får välja ut 4 olika färger, genom att använda sitt kroppsspråk och talspråk, som vi droppar på ett papper. Barnen kommer endast att använda sin händer och känna, måla och utforska färgerna. Om något barn inte vill bli "kladdig" finns det stora plastpåsar som vi kan lägga in pappret med och då kan barnen få känna på färgen utan att få den på fingrarna. Vi dokumenterar allt med våra mini-Ipad.
 Andra tillfället: Denna gång får de återigen välja några färger och göra likadant som första gången.
Tredje tillfället:  Den här gången dukar vi upp med små papperstallrikar som barnen får hjälpa till att hälla upp färgen på. De fortsätter att använda sin fingrar/händer att måla med. 
Fjärde tillfället: Här beror lite grann på hur det enskilda barnets intresse utvecklats. De barn som vill använda pensel får göra det. Barnen får välja ut färgerna själva. Vi dukar upp penslar.
Femte tillfället:
Sjätte tillfället: 

 

Efterarbete:

Här kommer vi att göra lärloggar, dokumentation för väggen. Barnen kommer att få se sig själva på mini-Ipadsen och vi pedagoger kommer att tolka deras reaktioner. Efter det fjärde tillfället kommer vi pedagoger planera för det femte och sjätte tillfället. Det beror lite grann på hur det gått och vad barnens intressen är. Vi skriver efter varje tillfälle i uppföljningen, så att vi hela tiden kan se till det enskilda barnets utveckling. 
 

 

 

UPPFÖLJNING - Hur slog undervisningen an på gruppen och på det enskilda barnet?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: