Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-01-28 18:52 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Luft finns överallt runt omkring oss. Men vad består luft av? Varför behöver vi luft och vad kan vi göra med luftens hjälp?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • göra olika experiment med luft som visar luftens egenskaper( består av tre gaser, varm/kall, väger, bromsande/motstånd, tar plats) och som dokumenteras genom text och bild. 
 • läsa faktatexter och samtala om luft 

Kunskapskrav för år 3

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i hur du följer instruktioner, dokumenterar experiment, samtalet, jämför resultat med klasskamrater och använder uttryck som visar att du kan luftens egenskaper ( består av tre gaser, varm/kall, väger, bromsande/motstånd, tar plats).             

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: