Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Me and You and Everybody Else

Skapad 2016-01-29 10:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna i Spotlight för åk 7, kap 2.
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med hur det är att vara ung i olika situationer med texter, film och samtal i klassen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde kommer vi att träna på

 • att läsa och förstå olika slags texter
 • att skriva en filmrecension

Undervisning

Vi kommer under ca 4 veckors tid att arbeta med temat "Me and You and Everybody Else" på olika vis, med utgångspunkt från texterna i läroboken Spotlight.  Vi kommer att arbeta på olika vis med
- hörförståelse
- läsförståelse 
- skiftlig produktion

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning av den filmrecension ni skriver i klassen.

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Produktion

- det man själv skriver.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig skriftligt
Innehåll
Du kan skriva relativt sammanhängande på engelska. Du har på ett enkelt sätt fått med det viktigaste om filmen.
Du kan skriva relativt sammanhängande på engelska. Du har använt dina kunskaper för att skriva en intressant recension med tydlig struktur.
Du kan skriva sammanhängande på engelska. Du har använt dina kunskaper för att skriva en insatt och intressant recension och förmedlar en bestående kunskap om filmen.
Språl
Ditt språk är enkelt och begripligt
I ditt språk har du ett viss flyt, och du skriver tämligen korrekt, vilket ökar begripligheten.
I ditt språk har du både flyt, variation och en hög grad av korrekthet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: