Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur

Skapad 2016-01-29 10:37 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Under vårterminen kommer vi i klassen att läsa en bok. Varje torsdag kommer vi att diskutera och analysera det vi läst.
Grundskola 5
Under vårterminen kommer vi i klassen att läsa en bok. Varje torsdag kommer vi att diskutera och analysera det som eleven läst hemma.

Läxa till varje torsdag är alltså att läsa ett kapitel i boken och förbereda frågor hemma. I skolan kommer vi sedan att i helklass, små grupper eller i par diskutera sina tankar och svaren på sina frågor.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Uppgifter

 • Läxa till varje torsdag

 • Frågor att förbereda hemma.

 • Frågor att förbereda till nästa torsdag.

 • Skriva en sammanfattning till kapitlet du har i läxa.

 • Skriv en sammanfattning till kapitlet du läst.

 • Frågor att förbereda till nästa torsdag.

 • Sammanfattning av kapitlen du läst.

 • Sammanfattning av kapitlet du läst.

 • Sammanfattning av kapitlen du läst.

 • Skriva en sammanfattning av kapitlet du läst.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: