Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 6 vt 2016

Skapad 2016-01-29 10:45 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet svenska
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter
 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst
 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst
 • att skriva olika sorters texter
 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter
 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer
 • att tolka och värdera olika sorters källor
 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande:

 • Läsning av en gemensam bok + boksamtal
 • Egen läsning av valfri bok + boksamtal
 • Olika textgenrer (berättande, återgivande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande)
 • Språkriktighet (stavning och grammatik)
 • Poesi
 • Informationssökning och källkritik
 • Muntlig framställning

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter gemensamt
 • lära oss olika texters struktur (genrepedagogik)
 • träna på att planera, skriva och bearbeta egna texter
 • träna på att ge omdömen om olika texter
 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra
 • göra egna muntliga redovisningar
 • samtala om språket och hur vi anpassar det utifrån syfte, person och situation
 • använda olika källor och försöka värdera dessa

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • skriver olika sorters texter
 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar
 • använder olika källor och värderar dessa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: