Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering kurdiska modersmål v.2-v.8 VT16 Faik

Skapad 2016-01-29 10:47 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Läs, skriv och tala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

 

Läsa och skriva

Eleverna kommer att läsa olika slags texter, så som tidningsartiklar, skönlitteratur, instruktioner osv. Smat ska eleverna börjar att skriva olika sorters texter t.ex. beskrivande, instruerande, fakta argumenterand texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala,  lyssna,  samtala

Eleverna kommer att :

Få presentera era texter inför klassen eller i små grupper.

Ska föra ett samtal om varje persons text och sedan diskutera innehållet

Språkbruk

Eleverna kommer att översättning och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska Ord och begrepp med värdeladdning för att hjälpa dig att uttrycka dina åsikter, kunskap och känslor.  

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

 

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att läsa tre olika texter, som jag delar ut till eleverna ” både individuellt och tillsammans.

I varje lektion under läsning av texterna pågår , arbeta vi med samtals frågor och skrivuppgifter som är kopplade till texterna.

Vi diskuterar texternas budskap...

Vi kommer att prata om synonymer& motsatsord och gramtiken.

Elevens kommer att återberätta muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna

Använda digitala verktyg.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 

Eleven har uppnått målen när...

Jag kommer att använda formativ bedömning. Jag kommer att bedöma elevernas förmåga i vecka 40 genom att :

Elevens läs-och förståelse förmåga

Elevens deltagande i samtal om texterna och hur du resonerar över innehållet i texten

Elevens muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna som vi kommer och ha.

Elevens skrivförmåga (skrivregel och stavning)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: