Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen

Skapad 2016-01-29 10:56 i Britsarvsskolan Falun
Biologi år 9
Grundskola 7 – 9 Biologi

Inga flercelliga organismer kan leva utan ett nervsystem. Nervsystemet kan vara av enkel sort som den som många mjuka nässeldjur har eller en mer komplicerad härva där olika delar av kroppen samarbetar som hos däggdjur. Vi kommer att studera människans nervsystem och lära oss hur det fungerar när hjärnan får in information från omgivningen, fattar beslut och skickar ut arbetsorder. Du får också lära dig hur sinnesorganen registrerar omgivningen och samarbetar med nerverna och hjärnan.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

 • Beskriva hur hjärnan är uppbyggd (olika delar och centra)
 • beskriva hur nervsystemet är uppbyggt och vilka delar det består av.
 • beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen
 • beskriva hur en reflex fungerar
 • redogöra för våra sinnen och deras uppgifter ( syn, hörsel, lukt, smak, känsel, balans) 
 • redogöra för de olika körtlarna i kroppen och de hormon som det producerar, samt hormonernas uppgift i kroppen. 
 • kunna ge exempel på vanliga sjukdomar eller skador som kan drabba hjärna och nervsystem. 

Arbetsgång och arbetssätt

 

 • Gemensamma genomgångar
 • laborationer - enskilt, par eller i grupp
 • Diskussioner
 • Filmer
 • Texter

Bedömningens inriktning

Bedömningen baseras på:

 • Fördjupningsarbete
 • samtal och diskussioner under lektionstid.
 • Laboration och labbrapporter.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

(Fördjupningsarbetet)

 • Söka och använda naturvetenskaplig information för att skapa en egen text/presentation.
 • anpassa din text/presentation till syfte och målgrupp.
 • visa kunskaper genom att använda och förstå biologiska begrepp, teorier och modeller. 
 • Föra resonemang om kroppens uppbyggnad och funktion och se samband mellan hur kroppens olika delar samarbetar. 

(Laborationer och labbrapporter)

 • dokumentera undersökningen i en skriftlig rapport.
 • dra slutsatser utifrån resultatet med koppling till fakta.
 • Föra resonemang kring resultatens rimlighet och felkällor. 

Matriser

Bi
Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Söka och använda naturvetenskaplig fakta
Anpassa text/presentation till syfte och målgrupp
Visa kunskap genom att använda och förstå begrepp/teorier och modeller
Föra resonemang och se samband
Dokumentation från laboration
dra slutsatser och koppla till fakta
resonemang om felkällor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: