👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömmen om det goda - avdelningen Hallonet

Skapad 2016-01-29 13:09 i Diamanten Dibber Sverige AB
"Drömmen om det goda" - metodiken fungerar utmärkt på förskolan med syfte att skapa lugn och ro i förskola och skola. Metoderna som används med barnen är: stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Forskning och erfarenhet visar att då dessa enkla övningar används regelbundet så ökar välbefinnandet hos barnen och stress, våld och aggressivitet minskar. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.
Förskola

Ett överflöd av information, ljud, buller, intryck, teknik samt ett högt tempo skapar stress både bland barn och vuxna i dagens samhälle. De flesta av oss behöver få tillgång till mer lugn och ro, och stillhet.

"Drömmen om det goda" - metodiken fungerar utmärkt på förskolan med syfte att skapa lugn och ro i förskola och skola. Metoderna som används med barnen är: stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Forskning och erfarenhet visar att då dessa enkla övningar används regelbundet så ökar välbefinnandet hos barnen och stress, våld och aggressivitet minskar. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.

Innehåll

BAKGRUND

De flesta av specialpedagoger i sina forskningsprojekt om barn och stress skriver att alla barn är vänliga av naturen, om de inte är det beror det på stress och vi måste göra allt vi kan för att få bort stressen från deras liv.

Barn behöver vänliga människor och de behöver lära sig att känna igen och förstå sitt behov av lugn och avkoppling. De behöver få möjlighet att sträcka ut på en madrass och vila sig. Många föräldrar har önskemål om att deras barn inte skall vila på förskolan för att de ska vara trötta och somna på kvällen. Verkligheten är den motsatta. Barn som har förstått sitt behov av lugn och avkoppling somnar gott.

I vårt arbetslag har två pedagoger genomgått en grund utbildning i Drömmen om det goda-metodikens enkla övningsformer för stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Alla metoderna ger avslappningseffekten och det räcker att använda en metod för att få resultat. På Hallonet börjar vi med den metod som vi känner oss mest bekväm med.

Massage är ett viktigt inslag. Vi kommer att använda oss av kroppsmassage med massage leksaker och kommer med tiden variera även med massagesagor och -ramsor. Massagelekarna ”biltvätten” och ”plantera träd” planerar vi också leka med barnen i framtiden.

MÅL

Vi ser det som en övning att ge våra barn möjlighet att få en lugn stund i sin vardag och lugn för personalen. Vi vill vara trygga, ansvarskännande vuxna som vågar. Som skapar bästa möjliga förutsättningar för barns fostran, omsorg och lärande.

METOD - GENOMFÖRANDE

På onsdagar har vi bestämt att ha Drömmen om det goda från kl. 10.40. Vi har delat upp barnen i 3 grupper: stora barn, mellan och de yngsta. Den här terminen är endast mellan och storbarnsgruppen ska börja med enkla massageövningar tillsammans med 2 pedagoger. 

Alla barn får sitta i en rund ring, en av pedagogerna kommer in med ljusbricka, ringklocka och en talpinne. Hon inleder med att tänder ljuset först, ringer på klockan och då börjar sessionen. Pedagogen berättar och visar konkret exempel på hur beröringen och övningar ska utföras.  

Vi börjar alltid med att fråga ”Får jag massera dig?”, Vill du lägga ner dig?”, ”Vill du sitta framför mig?” Det är alltid frivilligt att vara med och barnen får själva välja om de vill delta.

Barnen får instruktioner om att vara försiktig och inte beröra hård när de masserar kompisen.

Med tända ljus i mitten och relaxmusik i bakgrunden gör de sina mjuka, långsamma rörelser. Masserar varandra. Lyssnar på fröken.

Det är bra att våga ta på varandra. Det ska vara något naturligt och fint. Det är viktigt att barnen känner sig trygga.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera genom att anteckna och fotografera, när  vi har haft övningarna kommer vi att reflektera tillsammans med barnen. Vi använder talpinnen för att ställa enkla frågeställningar till barnen om upplevelser från övningen. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Reflektion innebär att man ger sig tid, ställer frågor och lyssnar på varandra. Barn har stor vishet och älskar att uttrycka sina tankar om livet, när den rätta atmosfären infinner sig.

För personalen är den pedagogiska dokumentationen och personalträffarna ett naturligt tillfälle för reflektion.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016