Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel LIG 7-9 vt

Skapad 2016-01-29 13:12 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Lekar och spel med boll finns i många olika varianter och kan genomföras både individuellt och i olika lagkonstelationer.

Under detta arbetsområde kommer du att få mycket tid att utveckla din bollkänsla både med fötter och händer.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Arbetets innehåll

-Teoretiska genomgångar, ex regler, tekniker och spelformer

-Praktiska övningar, ex teknikbanor, spel

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Arbetssätt och redovisningsform

Under denna period kommer vi att arbeta med olika former av bollspel. Arbetet kommer att ske både individuellt och i olika lagkonstelationer. Eleverna kommer att få prova på en rad olika bollsporter och lekar där både fötter och händer används.
Vi kommer att diskutera regler och uppträdande på planen.

Redovisning kommer att ske fortlöpande på lektionerna under arbetsområdet.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • Delaktighet och medverkan till att leken/spelet når sitt syfte
 • Förmåga att samspela med dina kamrater
 • Förmåga att anpassa dina rörelser med boll
 • Din förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Matriser

Idh
Bollspel LIG 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet och samspel
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i spelet, men rör sig inte aktivt för att vara spelbar.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i spelet samt rör sig aktivt för att vara spelbar.
Du är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar aktivt i spelet och söker efter lösningar på planen så som väggspel, avledande löpningar och överlappar.
Teknik
Du kan passa, skjuta och dribbla med viss kontroll i övningssammanhang och spel i ett lugnt tempo.
Du kan passa, skjuta och dribbla med bollen i spelsituationer med relativt god kontroll i ett högre tempo.
Du kan använda dina goda tekniska färdigheter i spel på ett välfungerade sätt i ett högt tempo. Tex i dribblingar, skott, passningar, tempoväxlingar och riktningsförändrigar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: