Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pizzakartongslandet

Skapad 2016-01-29 13:32 i Östra Karups skola Båstad
I en pizzakartong skapas en presentation av ett land.
Grundskola 6 Bild Svenska

I en pizzakartong ska du ensam eller  tillsammans med en klasskompis skapa en presentation av ett land i Europa. Ni ska med hjälp av fakta och kartor, bygga upp en modell av ert land med berg, dalar och slätter. Ni ska även markera städer, bergstoppar och andra landmärken på olika sätt samt skriva faktatexter.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Ta hjälp av topografiska kartor för att skapa en modell i pizzakartongen av ditt land som visar följande:

- form på landet
- berg
- slätter
- floder
- sjöar
- hav
- städer
- grannländer

Du ska skapa landet av trolldeg.

Du ska måla med flaskfärg när trolldegen torkat.

Du ska blanda rätt nyanser av de färger du behöver med hjälp av grundfärgerna gul, blå och röd. Du får även använda svart och vitt.

Du ska även läsa om och skriva en faktatext om landet.

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

- skapa en modell av ett land med hjälp av trolldeg som sedan målas och dekoreras.

- använda rätt teknik som krävs för att arbeta med leran för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

- med hjälp av grundfärgerna, blanda olika nyanser som behövs till de olika delarna av landet.

- skriva en faktatext om landet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser

Sv Bl
Pizzakartongslandet

1
2
3
4
Berättande och informativa bilder
Du behöver stöd för att framställa berättande och informativa bilder.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Din modell är enkel och visar endast formen på landet.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Din modell är något mer utvecklad och visar landets form, och olika höjdskillnader i landet.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Din modell är väl utvecklad och visar landets form, olika höjdskillnader i landet, städer, floder och sjöar.
Använda tekniker, material och verktyg
Trots stöd kan du inte hantera några olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Ex. Du kan med stöd skapa en modell av trolldeg. Du kan med stöd blanda till några nyanser av färger du behöver.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Ex. Du kan för det mesta självständigt skapa en modell av trolldeg. Du kan för det mesta självständigt blanda till de flesta nyanserna av färgerna du behöver.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Ex. Du kan arbeta självständigt med att skapa en modell av trolldeg. Du kan arbeta självständigt och kan blanda till de nyanserna av färger du behöver.
Presentera bild
Du följer inte instruktionen.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Ex. Du har skapat en modell som följer instruktionen till viss del.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Ex. Du har skapat en modell som följer instruktionen till stora delar.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Ex. Du har skapat en modell som följer instruktionen fullt ut.
Samspel text - estetiskt uttryck
Din modell och din text hänger inte ihop
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. Ex. Du beskriver ditt land på ett sätt som stämmer överens med det du visar din modell.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap Ex. Du beskriver ditt land på ett sätt som stämmer överens med det du visar din modell.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. Ex. Du beskriver ditt land på ett sätt som stämmer överens med det du visar din modell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: