Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen på G

Skapad 2016-01-29 13:35 i Östra Karups skola Båstad
Grundsärskola 6 Naturorienterande ämnen
Under några veckors tid ska du få lära dig mer om kroppen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • NO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Mål och bedömning

Du ska kunna berätta hur din kropp är uppbyggd och fungerar, kroppsdelar och sinnen.

Du ska kunna berätta om vilka faktorer som påverkar din hälsa.

Du ska kunna berätta vad som händer under puberteten och hur barn blir till.

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
 • NO  E 6
  Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
 • NO  E 6
  Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: