Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre syskonreligionerna

Skapad 2016-01-29 13:43 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En repetition och fördjupning av judendom, kristendom och islam
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi repeterar och lär oss ännu mer om de tre religionerna judendom, kristendom och islam. Vi jämför och ser likheter och skillnader och funderar över hur religionerna påverkar människornas vardag.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att lära grundläggande fakta om de tre syskonreligionerna samt att jämföra dessa. Undervisningen syftar också till att påvisa likheter och skapa tolerans för allas rätt att tro olika.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att via film, faktatexter och genomgångar lära oss fakta om de tre religionerna.

Vi arbetar med  bilder och begreppsspel för att befästa kunskaperna.

Genom gemensamma diskussioner analyserar vi likheter och skillnader, och funderar över var i världen de olika religionerna finns, och hur man kan märka vilken religion som är störst i ett land.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Visa vad du lärt dig

Jag kommer att bedöma både det du visar under arbetets gång i arbete, samtal och diskussioner men du kommer också att få ett skriftligt prov där du får visa vad du lärt dig.

Tidsram

Arbetet pågår 2 lektioner i veckan under 4 veckor.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser

SO
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SO åk 1-3

Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
Se kommentar
Du återberättar fakta och använder begrepp utan att visa förståelse för vad det betyder.
Du beskriver och förklarar omvärlden och visar förståelse för vad det betyder genom att ge exempel.
Du beskriver och förklarar omvärlden, ger exempel och resonerar kring dem.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör SO
Se kommentar
Du visar sällan din förmåga att kommunicera dina kunskaper i ämnet.
Du använder kunskaper, beskriver och ger exempel för att kommunicera i ämnet.
Du har god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt i ämnet.
Göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.
Se kommentar
Du återger fakta utan jämförelse
Du gör enkla jämförelser genom att se likheter och skillnader.
Du ser likheter och skillnader och resonerar kring dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: