Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål italienska: Italiano al cinema

Skapad 2016-01-29 13:57 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Utöka språkbruket och samhällskunskaper genom film
Grundskola F – 3 Modersmål

Vi använder den tecknade filmen La Gabbianella e il Gatto som startpunkt för att lära oss mer om språket och miljö

Innehåll

Syfte och mål

Mål: vad ska vi lära oss genom denna övningen?

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: