Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 5-6 vt 2016

Skapad 2016-01-29 20:10 i Magra skola Alingsås
Grundskola 5 – 6 Kemi NO (år 1-3) Fysik
Fysiken hjälper oss att förstå hur saker och ting runtomkring oss fungerar. Magneten spelar bland annat en stor roll i massor av våra maskiner vi har i hemmet. Jordklotet är som en jättestor magnet. Med hjälp av jordens magnetiska fält och en kompass kan vi hitta rätt väg var vi än befinner oss.

Inom området magnetism arbetar vi i grupp och enskilt. Vi undersöker magneters egenskaper; hur de dras till varandra och stöter bort varandra, att vissa saker fastnar på en magnet och hur man kan göra saker magnetiska. Vad är en magnet? Hur funkar det och vad använder vi magneter till? I det här arbetsområdet lär vi oss mer om magnetism.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav för betyget A åk 6

Kopplingar till läroplan

 • Fy  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Fy  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Genomförande

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att göra en rad försök och experiment då vi använder magneter. Försöken ska redovisas skriftligt och innehålla hypotes, genomförande, resultat samt förklaring. Vi kommer också att läsa om magnetism i "Boken om Fysik och kemi" sidan 70-83.

Mål för arbetsområdet

Du ska
* känna till den magnetiska kraften i vår vardag.
* ha kännedom om hur en magnet fungerar.
* förstå hur en kompass fungerar.
* kunna berätta något om vad man förr trodde om den magnetiska kraften och om den första kompassen.
* kunna dokumentera ditt arbete i text och bild.

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:
- förklara magneters egenskaper och användning i samhället och i hemmet
- känna till några historiska upptäckter kopplat till magnetism
- göra enkla försök kopplat till magnetism

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att visa och förklara ditt arbete och dina kunskaper genom hur du genomför experiment, undersökningar samt kvalitén på dina skriftliga redovisningar.  Jag kommer också bedöma hur stort engagemang du har vid gemensamma diskussioner i klassen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: