Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-2 Kollaskolan

Skapad 2016-01-30 12:06 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för idrott och hälsa. Leka och träna motoriska aktiviteter.
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ske eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Du ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Undervisning

Vi kommer under vår terminen träna på de grovmotoriska grundformer, enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, dans och rörelser till musik.  Få kunskap om allemansrättens grunder. Få förmågor i säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning

Vi kommer att bedöma

- Din förmåga att förstå instruktioner och genomföra dessa på ett bra sätt.

- Din förmåga att delta aktivt och på ett positivt sätt göra ditt bästa

- Din förmåga att röra dig motorisk och ha ett bra rörelsemönster

- Din förmåga att samarbeta och visa respekt och hänsyn till andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: