Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, hur folk levde i Norden

Skapad 2016-01-30 13:27 i Unnerödsskolan Uddevalla
Hur folk levde i Norden under medeltiden, kristendomens betydelse, hur man delade in människor i olika grupper i samhället.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
...

Innehåll

Syfte (nationella mål)

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Medeltiden var en tid av maktkamper. Man ville ta makten över land, folk och hav. Det finns spår ifrån denna tid än idag.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Konkretisera

Vi ska lära oss mer om:

 • De fyra stånden: adel, präster , borgare och bönder.
 • Hur mäniskorna levde.
 • Städerna som växte fram.
 • Lagar, skatter.
 • Kyrkans makt och klostrens betydelse.
 • Nöjen, hemska sjukdomar och tron på det övernaturliga.

 

Undervisningen

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa olika typer av texter och samtala kring dessa

- titta på filmer som behandlar medeltiden.

- Resonera om texterna tillsammans, jämför hur det var då och hur det är nu, skriva egna frågor om texter om några de avsnitt i boken "Puls- Historia" som vi arbetet med samt svara på frågor i arbetsblad.

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • känna till på vilket sätt människor delades i  de olika stånden och något om hur det påverkade deras liv.
 • kunna ge exempel på hur människorna levde på medeltiden och jämföra med hur vi lever idag.
 • känna till något om kyrkans makt och betydelse för människorna.
 • kunna ge exempel på hur det var att leva som munk eller nunna i kloster.
 • känna till några sjukdomar och hur dessa drabbade människorna.
 • delta i resonemang om medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: