Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden vt-2016

Skapad 2016-01-30 15:52 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Solsystemet och dess himlakroppar. Tid och årstider. Människan i rymden.
Grundskola 6 Teknik Fysik Svenska
I arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden, historiska upptäckter samt vad vad vi i vårt dagliga liv har för nytta av rymdforskning.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisningens innehåll

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- satelliter.
- austonauter
- historiska berättelser kring universum.
- elevernas frågor och funderingar kring rymden.

HUR?

Vi ska
-se filmer
-titta på bilder
-samtala och diskutera
-läsa texter
-arbeta med frågeställningar
-göra ett grupparbete om en planet samt välja en punkt om tex människan i rymden, rymdforskning.
- Vi ska bygga en modell av solsystemet 
- Vi ska redovisa för lågstadiet

Följande centrala innehåll ur kursplanen för fysik och teknik kommer vi att beröra:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Bedömning

Du ska...

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden, ge exempel på rymdforskning som används vardagligen.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.

Matriser

Fy Sv Tk
Fysik Astronomi Vt-2015 åk 4

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
 • Fy  E 6
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
 • Fy  E 6
Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska fenomen
T ex solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Kunskaper om människan i rymden och användandet av satelliter.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Kan nämna någon person som varit i rymden samt på ett enkelt sätt beskriva vad en satellit är.
Kan berätta om någon som varit i rymden samt beskriva vad en satellit är och ge exempel på vad de används till.
Kan på ett utförligt sätt berätta om någon som varit i rymden samt berätta om satelliter och hur de används.
Beskriva och förklara
Använder ett vardaglig språk.
Blandar ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt språk.
Använder ett naturvetenskapligt språk.
Läsa och förstå faktatexter inom arbetsområdet
 • Fy  E 6
Kan med stöd och hjälp förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan mestadels på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: