Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 15: Kartor, norra halvklotet och norden befolkas

Skapad 2016-01-30 17:06 i Unnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Geografi
Geografi betyder beskrivning av jorden och vi använder olika typer av kartor för att beskriva verkligheten och för att kunna orientera oss. Vi bor på norra halvklotet och har i våra dagar ett milt klimat om man jämför med andra länder på samma breddgrad. Klimatet i Norden har dock förändrats sedan den senaste istiden.

Innehåll

Syfte

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkreta mål

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Olika kartor och dess uppbyggnad.
 • Nordens klimat och vad som påverkar klimatet.
 • Vatten i olika former och olika typer av regn.
 • Inlandsisen och landhöjningen.
 • Hur de första människorna levde i Norden och hur de påverkade landskapet 

 

Arbetssätt och metod

 • Vi kommer att jobba med boken " Geografi Norden", läsa och svara på frågor till texterna.
 • Diskutera i helklass och i mindre grupper.
 • Titta på film om de nordiska länderna.
 • Arbeta i helklass och i mindre grupper.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda och förstå skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
 • resonera om vad Nordens milda klimat beror på.
 • förklara vattnets kretslopp.
 • kunna ge exempel på några olika former av vatten och några olika typer av regn. 
 • känna till vad landhöjningen beror på.
 • kunna ge exempel på hur människorna har påverkat och förändrat landskapet.

 

Dokumentation

Jag kommer att läsa dina skriftliga arbeten och lyssna på dina resonemang på lektionerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: