Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 "Prima 1B"

Skapad 2016-01-30 17:35 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskapeer om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Konkretisering av syfte


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
* talen 11-99, skriva siffror och räkna antal
*talraden 1-100
* begreppen ental och tiotal
*begreppet halva
*måla halva geometriska objekt
*sambandet mellan addition och subtraktion
*addition 0-10, alla kombinationer
*addition med hela tiotal, 10-100
*subtraktion 0-10 alla kombinationer
*addition 0-20 utan tiotalsövergång
*subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång
*addition och subtraktion med hela tiotal
*uppskatta volymer

ALGEBRA
*använda likhetstecknet
*öppna utsagor i addition och subtraktion 0-10 och med hela tiotal
*mönster med geometriska figurer
*10-hopp
*2-hopp
*5-hopp

GEOMETRI
*namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
*rita cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
*använda ord som beskriver läge
*begreppet halva
*uppskatta och mäta längd med olika mätverktyg
*jämföra, uppskatta och mäta volymer i enheterna dl och liter
*klockans halva timmar
*räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING
PROBLEMLÖSNING
*rita en räknehändelse, addition och subtraktion
*lösa problem med konkret material
*läsa och lösa textuppgifter

SANNOLIKHET OCH STATISTIK
*slumpmässiga försök med tärning
*tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att arbeta i boken Prima 1B.
Du kommer att delta i genomgångar om talen, talens värde och hur de skrivs.
Vi kommer att tillsammans göra praktiska övningar  både inne och ute.
Du ska få lära dig "lilla plus" ("lilla minus") med hjälp av snottror, professorn och
gradvis veckoläxa.
Ni kommer att få vara "fiffiga" kompisar, alltså ni lär av varandra.

Bedömning/Dokumentation

*läraren kommer att bedöma din förmåga inom de olika områden
som har tagits upp i konkretisering av syfte
*diagnoser efter varje kapitel
*dokumentering i Unikum, se matris

Matriser

Ma
Matematik PRIMA 1

Tal och talens beteckningar

Rubrik 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
A
Talen 0 till 10, skriva siffror och räkna antal.
Hela tiotal 10 till 100
Talen 11 till 19
Talen 21 till 99
---
B
Uppdelning av talen 3 till 10
Dubbelt
Större än > Mindre än <
Talraden 1 till 12
Udda och jämna tal
Hälften
Talraden 1 till 100
C
Halva
---
D
Mönster i färg, form och antal
Tvåhopp, femhopp
---
E
Använda likhetstecknet =
Öppna utsagor i addition 0 till 5
Öppna utsagor i subtraktion 0 till 5
Öppna utsagor i addition 0 till 10
Öppna utsagor i subtraktion 0 till 10
Öppna utsagor i addition och subtraktion med hela tiotal
---

Räkning med positiva heltal

Rubrik 2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
A
Additionsbegreppet
Subtraktionsbegreppet, ta bort och jämföra
Sambandet mellan addition och subtraktion.
---
B
Addition, 0 till 10, + 1, + 2, + 0, dubbelt, störst först
Subtraktion, 0 till 10, - 1, - 2, - 0, - allt
Addition 0 till 10, alla kombination
Subtraktion, 0 till 10, alla kombinationer
Addition, 0 till 20, utan tiotalsövergång
Subtraktion, 0 till 20, utan tiotalsövergång
Addition och subtraktion med hela tiotal

Rumsuppfattning och geometri

Rubrik 3
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
A
Använda ord som beskriver läge
---
B
NAmnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
---
C
Rita cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
---
D
fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former
---

Mätning

Rubrik 4
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
A
Jämföra längder
Jämföra volymer
Jämföra klockslag
---
B
klockans hela timmar
uppskatta och mäta längd med kroppsmått, samt enheterna cm och m
Uppskatta och mäta längd med olika mätverktyg
Uppskatta och mäta volym i enheterna dl och liter
Klockans halva timmar
Räkna tidsdifferenster i hela och halva timmar
---

Statistik

Rubrik 5
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
A
Tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller
---
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: