Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Numbers, animals and some new words.

Skapad 2016-01-31 08:44 i Västra Karups skola Båstad
En pedadogisk planering över 5 veckors engelska i år 2. Utgår delvis ifrån läromedlet "Whats up?".
Grundskola 1 – 2 Engelska
Hur säger man de olika kroppsdelarna på engelska? Hur uttalas siffran "twenty" på engelska? Det här och mycket mer får du lära dig i detta arbetsområde. Hur svårt kan det vara ;)?

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Undervisning/lärande

Du kommer att få utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:

 • Lyssna till olika sånger, ramsor och genomgångar
 • Sjunga på engelska
 • Prata med dina klasskamrater på engelska
 • Skriva på engelska
 • Se på film
 • Leka olika lekar
 • Körläsa tillsammans med dina klasskamrater

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du har utvecklat dina kunskaper och förmågor med hjälp av nedanstående matris.

Du ska kunna:

 • säga och skriva alla siffror upp till 20.
 • säga några av kroppsdelarna på engelska.
 • säga några vanliga djur på engelska.

Matriser

En
Numbers, animals and some new words.

Du behöver utveckla förmågan att
Du har förmågan att
Du har förmågan att med säkerhet
...att säga och skriva siffrorna upp till 20.
...säga några kroppsdelar på engelska.
 • En  E 6
 • En  E 6
...säga några vanliga djur på engelska.
 • En  E 6
 • En  E 6
...ge studiero och bidra med engagemang vid olika gruppdiskussioner/övningar.
 • Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: