Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Geometri, mätning, omkrets och area

Skapad 2016-01-31 10:30 i Ätranskolan Falkenberg
Under vt-16 får du möjlighet att utveckla din förståelse för geometri, mätning, omkrets och area.
Grundskola 3 Matematik
Under vt-16 får du möjlighet att utveckla din förståelse för geometri, mätning, omkrets och area.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förståelse och dina kunskaper kring följande områden:

Mätning, längd

 • Med hjälp av linjal mäta föremål och ange svar med längdenheten cm.
 • Du gör rimliga uppskattningar innan du mäter föremål. 
 • Med hjälp av linjal rita en sträcka med angiven längd.
 • Mäta och ange längd för en öppen polygon.


Punkt, linje och sträcka

 • Definiera begreppet punkt, samt rita och namnge en punkt.
 • Definiera begreppet linje, samt rita och namnge en linje.
 • Definiera begreppet sträcka, samt rita och namnge en sträcka.
 • Uppskatta några sträckors längd.
 • Mäta några sträckors längd. 


Vinkel

 • Ange vinkelns spets och vinkelns ben.
 • Rita och känna igen en trubbig vinkel.
 • Rita och känna igen en rät vinkel.
 • Rita och känna igen en spetsig vinkel.

Geometriska objekt, triangel, månghörning och rektangel

 • Känna till och kunna namnge några månghörningar ex.triangel, fyrhörning, femhörning och sexhörning.
 • Med linjal rita några olika månghörningar.
 • Definiera en spetsvinklig triangel.
 • Definiera en rätvinklig triangel.
 • Definiera en trubbvinklig triangel.
 • Med linjal rita och namnge en spetsvinklig triangel.
 • Med linjal rita och namnge en rätvinklig triangel.
 • Med linjal rita och namnge en trubbvinklig triangel.
 • Jämföra och definiera skillnaden mellan kvadrat, rektangel och andra fyrhörningar.

Omkrets

 • Definiera begreppet omkrets.
 • Mäta och räkna ut omkretsen på några geometriska objekt.

Area

 • Definiera begreppet area.
 • Räkna ut arean på en rektangel.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen varvas praktik och teori. Vi har gemensamma genomgångar i klassen, laborativt material i form av mätredskap och geobrädor. Du får även tid för arbete enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer även att arbeta med problemlösning efter EPA-modellen (enskilt-par-grupp). I undervisningen får du använda och utveckla ditt matematiska språk och dela med dig av dina strategier för att tänka och nå lösningar på matematiska problem. 

Under arbetet med geometri, mätning, omkrets och area arbetar vi med följande delar:

 • Mätning, längd
 • Punkt, linje och sträcka
 • Vinkel
 • Geometriska objekt, triangel, månghörning och rektangel
 • Omkrets
 • Area
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: