Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kap 4 Tid och längd

Skapad 2016-01-31 11:36 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Ämne: ( Elev del )

Matriser

Ma
Kap. 4 - Tid och längd

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av en analog och en digital klocka.
På tre sätt; analogt och två olika digitala sätt.
Eleven ser sambanden mellan längdenheterna.
Med 1 enhet. Ex. 8 m = ....mm 2000 mm = ....m
Med minst 2 enheter. Ex. 2 m 5 dm = ....dm

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ritar en given sträcka med hjälp av en linjal.
Med 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 7 cm lång.
Med mer än 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 6 cm och 5 mm lång.
Eleven räknar ut tidsskillnader.
Utan timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h och 10 min? Hur mycket var klockan för 4 h och 15 min sedan?
Med övergång över midnatt. Ex. Hur lång tid är det mellan 22.25 och 02.15?
Med timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 45 min? Hur mycket var klockan för 8 h och 45 min sedan?

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex. Hur stor är skillnaden mellan 110 cm och 150 cm?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt t.ex. med bild, tabell eller upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: