Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-15 Aktuella händelser i samhället.

Skapad 2016-01-31 13:12 i Unnerödsskolan Uddevalla
Med hjälp av bl. a. UR.s "Lilla aktuellt" diskuterar vi aktuella händelser.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Att följa med i nyheterna i olika media är en viktig del i att förstå omvärlden. Det är också viktigt att våga berätta vad man tycker för andra. Vi ser på "Lilla Aktuellt" och resonerar kring dessa avsnitt samt jämför hur det är i olika länder.

Innehåll

Syfte

Vi ser på "Lilla Aktuellt" och tillsammans träna vi på att diskutera, ha åsikter och våga berätta om dem för andra. Vi tränar också på att förstå vad som händer i omvärlden.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Konkreta mål

Målet är att du ska kunna förstå och fundera över nyheter från tv och tidningar och träna dig på att vara källkritisk. Du ska också träna på att uttrycka dina åsikter och att motivera dem.

Arbetssätt och metod

Vi ser på veckans avsnitt av "lilla Aktuellt" .
Vi diskuterar tillsammans och tar upp svåra ord.
Vi använder också samhällskunskapsböckerna samt olika informationssidor på internet.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Elevgruppen vill gärna se på Lilla Aktuellt varje vecka.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att reflektera över veckans nyheter, delta i resonemang och ha åsikter i olika samhällsfrågor.

Dokumentation

Jag kommer lyssna dina resonemang, argument och hur du motiverar dina åsikter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: