Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2016-01-31 14:17 i Da Vinciskolan Ale
Under det här arbetsområdet ska eleverna få veta vad som är typiskt för novellen, de ska bekanta sig med några kända novellförfattare och deras verk samt få kunskap om hur en novell är uppbyggd och hur man kan analysera den. De ska också skriva en egen novell. Vi arbetar utifrån ”Cirkelmodellen”
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under det här arbetsområdet ska du få veta vad som är typiskt för novellen, du ska bekanta dig med några kända novellförfattare och deras verk samt få kunskap om hur en novell är uppbyggd och hur man kan analysera den. Du ska också skriva en egen novell. Vi arbetar utifrån ”Cirkelmodellen”

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Undervisningens innehåll och uppgifter

1. ”Bygga upp kunskap om ämnesområdet”. Vi arbetar med läroboken Portal. (Lektion 1 och 2)

Vi ser tillsammans genomgångsfilmen.                                                 

Vi läser i boken s. 138-142                                                                      

Arbeta med uppgifterna koll på kapitlet och knepiga ord. https://gleerupsportal.se/login/                                     

Vi läser tillsammans och diskuterar novellen Pälsen, s.143-145.          

Arbeta med diskussionsfrågorna på s.142.                                             

 2. ”Studera texter inom genren för att få förebilder.” (Lektion 3 och 4) 

Läs nedanstående noveller:

 1. Mörkret av Cilla Naumann                                                                     
 2. Mod av Per Nilsson                                                                                 
 3. Hissen av Bim Wikström                                                                         

 Gruppuppgift: Välj en av novellerna och studera den med hjälp av tipsen i Portalboken s. 141-142. Diskutera novellen utifrån fråga 1 och 2. Redovisa måndag den 22/2 vecka 8.

 3. ”Skriva en gemensam text” (Lektion 5) 

Vi skriver gemensamt en novell.

4. ”Skriva en individuell text” (Lektion 6)

 

Uppgift: Skriv en egen novell på temat kärlek.

 OBS! Med reservation för vissa ändringar.            

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Novell är släkt med det latinska ordet "novellus" som betyder ny. Namnet uppkom på medeltiden, när novellformen var just ny och ovanlig. Lite mer språkfakta: på engelska heter roman förvirrande nog novel, medan svenskans novell kallas short story. (ur Läroboken Portal, s.138)

Uppgifter

 • Novell

Matriser

Sv
Novell

Bedömningsmatris till novell

Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen.
Innehåll
Novellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Novellen innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Novellen innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. 
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex.
Novellens dramaturgi är komplex.
Novellen är i huvudsak sammanhängande
Novellen är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skrifspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Helhetsbedömning novell
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: