Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling.

Skapad 2016-01-31 14:57 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Kemi Teknik Biologi
Under några veckor ska du få möjlighet att lära dig ur vi alla kan agera för att vi ska få en hållbar utveckling på vår jord.

Innehåll

Syfte

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

 

Bi
 • Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

 

Fy
 • Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 

Ke
 • Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhäll
 
 
   
 •           Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
Ge
 •              Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 •             Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö                                                                                                                                    Te

Centralt innehåll

 

 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 
 • Ke 4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.   Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 •     Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de        samverkar.

    

Uppgifter

 • Så här ska vi arbeta

 • Det här ska du kunna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: