Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-01-31 16:54 i Parkskolan Ludvika
Vi kommer att jobba med längd, area och symmetri under 4 veckor.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer börja med att mäta olika föremål både inne och ute, där du får träna dig i att uttrycka längd i olika enheter. Hur mätte man förr i tiden?Vi kommer också leta efter olika geometriska figurer i vår närhet.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • att omvandla längdenheter
 • att kunna namnge olika slags trianglar
 • att beräkna triangelns area
 • att beräkna en sammansatt figurs area
 • om symmetri

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Så här får du lära dig detta:

 • Genom att lyssna på mina genomgångar och fråga om du inte förstår
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper
 • Gemensamma övningar och repetitioner i början på varje lektion.
 • Arbeta i "Koll på matematik", som oftast i par
 • Uppgifter på bingel, både i skolan och hemma.
 • Praktiska övningar som t e x att mäta längd
 • Spel
 • Titta på film

Detta kommer vi att bedömma:

          BEGREPPSFÖRMÅGA

 • att du kan visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets ord och begrepp. Dessa begrepp ska du känna till: längd, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, bas, höjd, area, symmetri, symmetrilinje och asymmetri.

 

          PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA:

 • att du kan formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
 • att du kan tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
 • att du kan tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

       

          METODFÖRMÅGA:

 • att du kan använda fungerande metoder för att t e x uttrycka både skriftligt och muntligt en längd i decimalform.
 • att du kan  använda dig av en tabell för att fylla i mått som fattas. Visar exempel på en sådan här under

  

                                                                TABELL

         TRIANGEL

            BAS

          HÖJD

              AREA

              A

             5 cm

           2 cm

 

              B

             8 cm

           4 cm

             

              C

             6 cm

 

           18 cm²        

  

         KOMMUNIKATIONS OCH RESONEMANGSFÖRMÅGA:

 • att du kan beskriva och redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika uttrycksformer som t e x bild, ord eller matematiska symboler och även kunna växla mellan dem.
 • att du kan föra resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • att du kan ställa frågor och samtala omkring längd i decimalform, olika sorts trianglar och symmetri

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här får du visa att du kan:

 • I det dagliga arbetet på lektionerna
 • Att aktivt delta på lektionerna
 • Muntliga diskussioner och resonemang i par, grupper och helklass
 • Whiteboardtavlor
 • Test
 • Genom spel
 • Göra övningar på bingel

Matriser

Ma
Kopia av Grundmatris i matematik åk 4-6

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven väl
Uppnår kunskapskraven mycket väl
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har kännedom om grundläggande matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: