Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan och nervsystemet (9B ht 2016)

Skapad 2016-01-31 17:32 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Biologi

Vad är det som gör att du kan känna, tänka, minnas , prata och röra olika delar av din kropp? Svaret är din hjärna som innehåller ungefär hundra miljarder nervceller. Det är deras samarbete som skapar hela din personlighet. Tillsammans med övriga delar i nervsystemet styr hjärnan din kropp.

Innehåll

Kunskapsmål

Att du
• i stora drag känner till hur nervcellerna, nerverna och ryggmärgen är uppbyggda och fungerar
• känner till något om hjärnans anatomi och hur den är kopplad till olika funktioner
• känner till att det finns ett självständigt nervsystem (Det autonoma nervsystemet) som styr många livsviktiga funktioner i kroppen
• inser skillnaden mellan en reflex och en medveten rörelse
• känner till något om sömn och drömmar

• förstår att nervsystemet och hormoner samordnar en mängd reaktioner i kroppen

känner till något om några vanliga skador och sjukdomar i nervsystemet

Genomförande

Du kommer utveckla din kunskap om din hjärna och ditt nervsystem genom att:

 • lyssna aktivt på genomgångar
 • titta på filmer
 • använda digilär, internet och biologiboken
 • delta i diskussioner
 • göra arbetsuppgifter
 • gå igenom tidigare nationella prov i biologi
 • göra experiment/laboration

Bedömning

På följande sätt kan du visa dina nya kunskaper:

 • Muntligt (t.ex, svara på mina frågor vid genomgångar, delta och argumentera i diskussioner)
 • Muntligt och skriftligt (t.ex. genom PowerPoint presentation)
 • Multimedialt (t.ex.göra en kort film om hjärnan och nervsystemet)
 • svara på läxförhör (bl.a. genom kahoot)
 • Skriva ett prov i slutet av kursen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Hjärnan och nervsystemet 9B HT2016

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Använda information
Förmåga 1
 • Bi
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp
Förmåga 3
 • Bi
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Analys
Förmåga 3
 • Bi
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: