Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa i hantverktekniken lappteknik - rutor eller ränder

Skapad 2016-01-31 18:19 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Skapa fram ett eget uttryck med hantverkstekniken lappteknik, patchwork (på engelska). Du får en inblick hur du själv kan designa fram ett eget tyg. Ta gärna med dig något plagg som är för litet eller trasigt i vävt bomullstyg och använd gärna detta i ditt arbete. Då har du återanvänt ett tyg till ett nytt skapande, recycling (på engelska).
Grundskola 5 Slöjd
Här kan du experimentera fram ditt eget mönster efter dina egna val i hur du lägger rutorna eller ränder intill varandra och olika färgval.

Innehåll

Nya kunskaper i hantverkstekniken Lappteknik.

Du kommer att med denna uppgift att få lära dig mer inom:

Vad var syftet med att skapa i lappteknik från början? Vi ser en film.
Fördjupa dina kunskaper inom symaskinen.
Lära dig nya redskap för att arbeta med hantverkstekniken Lappteknik.
Du får träna på att följa en arbetsbeskrivning och bli säkrare på sömnadsorden.
Skissar fram förslag i färgvalet, innan du arbetar med tyger.
Du bestämmer själv vad det ska bli till och får inspiration vad du kan göra.
Du får gärna ta med dig ett vävt plagg som är för litet eller slitet och sy in i ditt arbete. Då återanvänder du ditt tyg till något nytt. Att tänka på miljön är ju viktigt!
Att dokumentera hur du tänker att göra (planering) och beskriver sedan vad du har lärt dig (utvärdering). I UNIKUM under Lärloggen kommer du att beskriva med textila begrepp och ta ett foto på ditt planerade och färdiga arbete. Du kan även lägga in en film hur du gör.
Du bestämmer själv vad du vill sy av lapptekniken t ex på en kudde, fodral, väska, grytlapp, lapptäcke, handduk, förkläde, djur eller efter en egen idé. 
Det är bra om du kan få in detaljsömnad i ditt arbete t ex sy fast en dragkedja eller kardborrband.

 

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att få lära dig om arbetsprocessen i att sy lappteknik och använda särskilda redskap som tillhör denna hantverksteknik.

Tränar din förmåga om valet av färg, kontrast och mönster. Du får då fram ett personligt uttryck i ditt skapande.

Du får en historisk återblick i filmen "Spår av liv - Lapptäcken":

https://www.youtube.com/watch?v=3tVvKcJmVuQ

Ser en film på engelska hur du använder redskapen; skärmatta, quiltlinjal och skärkniv / rullkniv:

https://www.youtube.com/watch?v=Y-9qG-XZTJM

Flippat klassrum = se filmer under lektionen, på rasten eller hemma när du själv vill, för att ta ansvar för din inlärning på bästa sätt.

Du dokumenterar dina tankar om olika val, nya färdigheter med olika begrepp och redskap samt problemlösning under hela din arbetsprocess i unikum. Bild ska finnas med och eventuellt en kort film.

Som extrauppgift kommer du att få återanvända jeansbyxor till något annat. Både Östergårds- och Brattås elever ska gemensamt arbeta fram ett lapptäcke och det färdiga arbetet kommer att sättas upp på Östergårdsskolans fritidshem.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Vilka kunskaper som du kommer att träna på under lektionerna i lappteknik:

Du kommer att få inspiration från hantverkstekniken Lappteknik.

Måla olika färgförslag på vad du tycker är bäst. (varmt/kall, ljus/mörk, enfärgat/mönstrat tyg, kontrastfärger ex svart - vit)

Följa en arbetsbeskrivning och träna på sömnadsorden.

Träna på att använda redskapen som tillhör hantverkstekniken Lappteknik.

Lära dig att bestämma vad du vill skapa med lapptekniken.

Du kan kombinera olika tyger i ditt arbete (vävda och stickade tyger).

Känna till de vanligaste tygnamnen.

Känna till skillnaden mellan stickat och vävt tyg.

Träna på att dokumentera ditt arbetsområde. (UNIKUM i lärloggen)

Träna på att arbeta bra under hela din arbetsprocess och få fram ett slutresultat.

Ta gärna hjälp av andra om du inte kan eller hjälp gärna andra klasskompisar under lektionen, för att träna din självständighet och kontrollera vad du kan och inte kan.

Lär dig mer om hur du trär din symaskin på skolan (JANOME DC4030):

Trä övertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=XpqvvVyobOs

Sätt i undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=aBqGPXHFnDw

Spola undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=u72eevP0_tA

 

Olika filmer från youtube om hur du kan arbeta med lappteknik:

Lappteknik, filmen visar hur du syr med rutor

https://www.youtube.com/watch?v=baBDpughnbs

Lappteknik, filmen visar hur du syr ihop rutor. Engelsk text och gammal symaskin

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=JjSPtYhczCs&x-yt-cl=84503534

Bedömning

Jag som lärare kommer att titta på:

 • hur du arbetar fram din idé till färdigt arbete
 • hur du arbetar med att följa en arbetsbeskrivning
 • om du förstår sömnadsorden
 • hur du hanterar redskapen
 • hur du dokumenterar din idé (planering och utvärdering)
 • hur du arbetar med personligt uttryck i färg, form och material
 • om du använder miljötänk i din idé
 • hur du arbetar med olika material, ev kombinerar vävda och stickade tyger i din idé

Matriser

Sl
Slöjd 4-6 Skolverket

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Val av arbetsmetod
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdö­men om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: