Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 1

Skapad 2016-01-31 18:59 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer arbeta med vatten och dess egenskaper.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Det vatten som du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade och badade i.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

De förmågor och kunskaper som detta tema syftar till att utveckla är:

 • vattnets tre olika former- fast, flytande och gas

 • begrepp inom området vatten såsom avdunstning, kokning och kondensering.

 • hur man genomför enkla vattenexperiment utifrån en instruktion.

 • egenskaper hos material som flyter respektive sjunker i vatten.

 • vattnets kretslopp

 • hur man kan arbeta utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt problem-hypotes-genomförande-resultat-slutsats

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Bedömning - vad och hur

Du bedöms utifrån:

 • Ditt aktiva deltagande vid våra genomgångar och diskussioner.
 • Din förmåga att följa instruktioner vid olika laborationer och genomgångar.
 • Din förmåga att muntligt diskutera dina undersökningar.
 • Din förmåga att kunna jämföra olika resultat.

Hur

 • Genom samtal och observationer.
 • Dokumentation.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • Experiment
 • Observationer
 • Titta på film
 • Rytmik - vatten
 • Dokumentera - Vattnets kretslopp

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: