Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt viktiga vatten!

Skapad 2016-01-31 20:39 i Årstadskolan Falkenberg
Vi tar reda på olika saker om vatten, vad det består av, vattnets olika former, vattentillgångar i världen, vattnets kretslopp, saltvatten, sötvatten och bräckt vatten...
Grundskola 1 – 3 Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Vatten! Du dricker vatten, du badar i vatten... Var finns det vatten någonstans? Vad är vatten?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig begrepp (ord) som hör samman med vattentemat.

Du får beskriva vattnets olika former och förklara samband mellan de olika formerna.

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå vattnets betydelse för liv på jorden.

Du kommer att få dokumentera med texter och bilder samt bygga en vattenmolekyl och en modell som förklarar/visar vattnets kretslopp.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Genom att delta i diskussioner och i dina dokumentationer visar du att du:

 • kan att förklara vattnets kretslopp genom att beskriva vad som händer i modellen du bygger.
 • känner till vilka tre former vattnet kan finnas som.
 • känner till att vattnet är viktigt för att det ska finnas liv på jorden.
 • känner till hur man på kartan kan se var det finns hav, sjöar...
 • kan beskriva några begrepp som handlar om vattnets övergångar mellan olika faser, ex kondensering, förångning...

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få delta i flera olika experiment där vi undersöker olika saker som händer med vatten.

Vi kommer att diskutera och resonera med varandra.

Vi kommer att prata om att alla barn har rätt till rent vatten. Men är det så?

Tillsammans tittar vi  på kartan för att se var det finns vatten i form av hav, sjöar och floder, men också is.

Du kommer att få höra sagor och se på film.

Du kommer att få bygga vattenmolekyler  och vattnets kretslopp. Du kommer också att få dokumentera genom att skriva och måla.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: